Auto Cross Club Geffen

Informatie seizoen 2023

Beste leden, coureurs en medewerkers,

 

De eerste wedstrijd van het seizoen 2023 in Baarle Nassau staat weer voor deur. Hieronder vind je de belangrijkste informatie voor aankomend seizoen.

 

Lidmaatschap 2023

Het lidmaatschap voor het seizoen 2023 kan via onze website in orde worden gemaakt of tijdens een van de wedstrijden in het wedstrijdsecretariaat.

 

Licentie 2023 (KNAF)

Vanaf 2022 worden de licenties niet meer naar de vereniging verstuurd. De licenties worden vanuit de KNAF verstuurd of zijn digitaal zichtbaar in MIJN KNAF omgeving. Als de vereniging akkoord voor afgifte heeft bevestigd aan de KNAF wordt de licentie opgestuurd of digitaal vrij gegeven. Blijft jouw licentie in MIJN KNAF omgeving  de status “wacht op club” behouden, neem dan contact met ons op. Voor afgifte van je licentie heb je een geldig lidmaatschap van een bij deKNAF aangesloten vereniging nodig.

 

Crossdata 2023 (aanvangstijden zie website)

 • 10 april Baarle Nassau
 • 30 april Oijen 
 • 18 mei Lopik (Uitwisseling bij ACV Rang Pang)
 • 2 september Eurol NK autocross Rosmalen
 • 9 & 10 september weekendcross Rosmalen + DEC
 • 8 oktober Oss (Uitwisseling met ACV Rang Pang)
 • 15 of 22 oktober Maurik

 

 

Clubkampioenschap 2023

Om deel te nemen aan het clubkampioenschap van ACC Geffen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • lid zijn van ACC Geffen;
 • Om in de prijzen te vallen in het kampioenschap moet je minimaal aan 3 wedstrijden hebben deelgenomen;
 • Zijn er in het betreffende jaar maar 3 wedstrijden verreden, dan zal er geen schrapwedstrijd zijn.
 • Zijn er aan het eind van het betreffende jaar meer dan 3 wedstrijden verreden, dan zal er 1 schrapwedstrijd ;
 • In elke klasse zijn er 10 prijzen in het Clubkampioenschap. Komen er minder leden in aanmerking voor het clubkampioenschap dan wordt het aantal prijzen aangepast;
 • Prijzen en eventueel prijzengeld dat niet bij de prijsuitreiking wordt afgehaald vervalt aan de vereniging.

 

Deelname aan clubwedstrijden met equipe

Voor deelname als equipe moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een equipe bestaat uit minimaal twee en maximaal drie rijders;
 • Een rijder kan zich slechts bij één equipe laten registreren;
 • De equipe kan zich tot uiterlijk 3 dagen voor de eerst geplande wedstrijd van het seizoen laten registreren onder vermelding van de equipenaam, de samenstelling van de equipe en met vermelding van licentienummers;
 • Per wedstrijd mag slechts één van de geregistreerde rijders van de equipe aan de wedstrijd deelnemen. De rijder zal zich bij de documenten controle van de betreffende wedstrijd als rijder laten registreren. De geregistreerde rijder geldt dan als inschrijver voor de equipe;
 • Beslissingen van officials, zoals de wedstrijdleider en/of sportcommissarissen, evenals de gevolgen daarvan, genomen tijdens een wedstrijd zullen per wedstrijd voor de betreffende equipe worden afgehandeld en komen op naam van zowel de equipe als de rijder te staan.
 • Als toevoeging op alle relevante reglementen wordt opgenomen: “Daar waar rijder/deelnemer/coureur/licentiehouder staat, moet ook “equipe” gelezen worden”
 • Iedere geregistreerde equipe inschrijver is verplicht om aan minimaal 1 wedstrijd van het kampioenschap deel te nemen. Heeft een geregistreerde equipe inschrijver niet deelgenomen aan minstens 1 wedstrijd in het betreffende seizoen, dan komt het kampioenschap voor deze equipe inschrijving te vervallen.

 

Voor alle duidelijkheid:

Het rennerskwartier is bij het weekend op vrijdag open vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur en bij het NK op vrijdag open vanaf 14.00 uur tot 23.00 uur. Eerder komen heeft geen enkele zin, want de toegangspoort gaat niet eerder open, als je toch eerder komt ben je alleen maar tot last voor het verkeer dat van de toegangsweg gebruik maakt.

 

In Baarle Nassau betaalt iedereen, dus ook de coureur entree. De deelnemende coureur krijgt bij inlevering van het entreekaartje het entreegeld als korting op het inschrijfgeld. Vergeet je entreekaartje dus niet!

 

Voor alle duidelijkheid: leden hebben op vertoon van hun geldig lidmaatschapspasje, gratis entree bij de clubwedstrijden en het Eurol Nederlands kampioenschap in Rosmalen (m.u.v. deelnemers).

 

Tijdens de weekendcross op 9 & 10 september in Rosmalen is de Dutch Endurence Cup (DEC) bij ons te gast voor een meer urencross, wij organiseren dit jaar geen 2 uurs cross. Wil je deelnemen dan moet je inschrijven bij de DEC.

 

Op 30 april, 18 mei en 8 oktober vinden de uitwisselingswedstrijden plaats tussen ACVRP en ACC Geffen, ieder rijdt dan door elkaar voor zijn eigen clubkampioenschap.

Houd de site of facebook van ACC Geffen in de gaten voor het laatste nieuws, www.autocrossclubgeffen.nl .

 

Dit zijn op dit moment de belangrijkste punten. Als er nog vragen zijn bel dan gerust met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@accgeffen.nl .

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en wij wensen jullie een mooi en sportief seizoen toe

Clubkampioenschap en equipe reglement 

Geachte leden/coureurs,

 

Voor aankomend seizoen zijn er enkele aanpassing in het clubkampioenschap en het equipe reglement.

Zie hieronder de aanpassingen voor aankomend seizoen.

 

Reglement Clubkampioenschap Auto Cross Club Geffen

Om deel te nemen aan het clubkampioenschap van ACC Geffen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • lid zijn van ACC Geffen;
 • Om in de prijzen te vallen in het kampioenschap moet je minimaal aan 3 wedstrijden hebben deelgenomen;
 • Zijn er in het betreffende jaar maar 3 wedstrijden verreden, dan zal er geen schrapwedstrijd zijn.
 • Zijn er aan het eind van het betreffende jaar meer dan 3 wedstrijden verreden, dan zal er 1 schrapwedstrijd ;
 • In elke klasse zijn er 10 prijzen in het Clubkampioenschap. Komen er minder leden in aanmerking voor het clubkampioenschap dan wordt het aantal prijzen aangepast; Prijzen en eventueel prijzengeld dat niet bij de prijsuitreiking wordt afgehaald vervalt aan de vereniging.

 

Reglement Equipe deelname Auto Cross Club Geffen

Voor deelname als equipe moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

 • Een equipe bestaat ui minimaal twee en maximaal drie rijders;
 • Een rijder kan zich slechts bij één equipe laten registreren;
 • De equipe kan zich tot uiterlijk 3 dagen voor de eerst geplande wedstrijd van het seizoen laten registreren onder vermelding van de equipenaam, de samenstelling van de equipe en met vermelding van licentienummers;
 • Per wedstrijd mag slechts één van de geregistreerde rijders van de equipe aan de wedstrijd deelnemen. De rijder zal zich bij de documenten controle van de betreffende wedstrijd als rijder laten registreren. De geregistreerde rijder geldt dan als inschrijver voor de equipe;
 • Beslissingen van officials, zoals de wedstrijdleider en/of sportcommissarissen, evenals de gevolgen daarvan, genomen tijdens een wedstrijd zullen per wedstrijd voor de betreffende equipe worden afgehandeld en komen op naam van zowel de equipe als de rijder te staan.
 • Als toevoeging op alle relevante reglementen wordt opgenomen: “Daar waar rijder/deelnemer/coureur/licentiehouder staat, moet ook “equipe” gelezen worden”
 • Iedere geregistreerde equipe inschrijver is verplicht om aan minimaal 1 wedstrijd van het kampioenschap deel te nemen. Heeft een geregistreerde equipe inschrijver niet deelgenomen aan minstens 1 wedstrijd in het betreffende seizoen, dan komt het kampioenschap voor deze equipe inschrijving te vervallen.

Algemene ledenvergadering 12 Februari 2023

Geachte leden/coureurs,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Auto Cross Club Geffen. De Jaarvergadering heeft plaats op zondag 12 februari 2023, in de zaal van Partycentrum Hooghei, Hooghei 71 te Berlicum Aanvang 10.30 uur.

 

A G E N D A

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige Jaarvergadering 2022
 4. Jaarverslag 2022
 5. Verslag kascommissie (Jos Schel, Arie Lammers, Mike Emons) nieuw lid aanstellen i.p.v. Jos Schel
 6. Financieel verslag 2022
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Crista de Haas en Rosalie van Oers           
 8. Inschrijfgeld 2023
 9. Crossdata 2023
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Na afloop van de ALV is het mogelijk om het lidmaatschapspasje voor het seizoen 2023 in orde laten maken, of op gehaald worden als je deze via de website hebt aangevraagd.

Via de website is het inmiddels mogelijk om je lidmaatschap in orde te maken voor het seizoen 2023.

 

Mocht u nu al vragen hebben, die u tijdens de ALV wilt vragen, laat het ons alvast van tevoren weten, zodat wij u op dat moment een antwoord kunnen geven.

Nieuwe medewerkers/ officials

Wij als organisatie zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers/ officials.

Ben jij degene die ons wilt komen ondersteunen tijdens de diverse wedstrijden, op of rondom de baan. laat het ons weten

 

In Januari/ februari/ maart zullen er weer diverse training voor een official licentie plaats vinden. 

Voor de diverse functies op of rondom de baan, zoals bijvoorbeeld, start opstelling, hoofd startopstelling, afvlagger, jury, finishrechter, tijdwaarneming baanpost, technisch commissaris of wedstrijdleider. Heb je een official licentie nodig, voor deze official licenties, worden er diverse trainingen op veiligheid en reglementen georganiseerd. 

 

De trainingsagenda zijn als volgt:

Veiligheid- en Reglemententraining

 • Zaterdag 21 januari in Kootwijkerbroek (inschrijven tot 9 januari)
 • Zaterdag 18 maart in Wolvega (inschrijven tot 6 maart)

Er zal geen training in Houten plaatsvinden.

 

Technische Commissarissen

 • Zaterdag 18 februari in Houten (inschrijven tot 11 februari)

 

Wedstrijdleiders

 • Woensdagavond 8 maart via Teams (inschrijven tot 1 maart). Wedstrijdleiders die in 2022 de scholingsdag hebben gevolgd zijn niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, maar dit wordt wel sterk aanbevolen i.v.m. reglementswijzigingen)  

 

Wedstrijdsecretaris

 • Datum nog niet bekend, hierover worden jullie z.s.m. geïnformeerd

 

Aanmelden voor de cursus

Iedereen die ooit een KNAF licentie heeft gehad kan zich via Mijn KNAF aanmelden voor de trainingen. Na het inloggen op Mijn KNAF kan er via de agenda ingeschreven worden voor de training naar keuze.

Let wel op dat zowel de reglementen- als veiligheidstraining aanvinkt worden als men beide wilt volgen. De (hoofd) jury, finishrechter of tijdwaarnemer hoeft alleen de reglemententraining aan te vinken.

 

De nieuwe officials, die nog nooit een licentie hebben gehad, kunnen zich aanmelden door eerst een Mijn KNAF account aanmaken, dat kan via de volgende link: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register 

 

HEB JE INTERESSE LAAT HET ONS WETEN, EN HELP SAMEN MET ONZE HUIDIGE MEDEWERKERS/ OFFICIALS TIJDENS DE WEDSTRIJDEN IN 2023 

Lidmaatschap 2023

Vanaf heden is het mogelijk om je autocross licentie via de KNAF te verlengen of aan te vragen.

 

Vanaf Januari is het mogelijk om via de website jou lidmaatschap voor onze vereniging in orde te maken.

Dit vind je dan hier op de website onder het kopje formulieren.

Zorg ervoor dat je een pasfoto bij de hand hebt.

 

Tijdens onze ALV op 12 Februari 2023 worden het lidmaatschapspasje uitgedeeld.

Inschrijving Maurik 16 oktober open

Na de teleurstelling dat wij de wedstrijd in Oss hebben moeten af lassen, Staat er nog 1 wedstrijd op de kalender voor ons in Maurik op 16 oktober

 

Vanaf heden is de inschrijving via deze website geopend. De inschrijving is onder voorbehoud van het weer en de terrein omstandigheden.

 

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat we het seizoen kunnen gaan afsluiten aan de Woerd in Maurik op 16 oktober.

Belangrijke wedstrijd informatie:

 • Adres cross De Woerd thv nr 3 te Maurik
 • Terrein open van 7.30 uur
 • Rijders dienen voor 8.30 uur op het terrein te zijn
 • Keuren vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur
 • Inleveren loopbriefje vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur.
 • Startwedstrijd 10.30 uur
 • Eerst keuren dan inschrijven
 • Loopbriefje ontvang je bij de keuring

 

Overnachting op het terrein is niet mogelijk en niet toegestaan

 

Autocross Oss op 9 oktober afgelast

Oss 9 oktober Afgelast.

Helaas zijn wij genoodzaakt om de wedstrijd aanstaande zondag in Oss af te lassen.

De terrein omstandigheden laten het niet toe om de wedstrijd door te laten gaan.

De coureurs die zich hebben aangemeld voor aanstaande zondag, zullen vandaag netjes een mail hierover ontvangen. En ontvangen het betaalde inschrijfgeld terug.

Wij gaan ons nu focussen op de wedstrijd in Maurik die zal plaats vinden op zondag 16 oktober.

 

 

Autocross Mill word Oss op 9 oktober 

De wedstrijd in Mill word verplaatst naar Oss op 9 oktober.

 

Inmiddels is de inschrijving voor de wedstrijd in Oss geopend onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de terreinomstandigheden.

Mocht de wedstrijd onverwachts niet doorgaan dan zal het betaalde inschrijfgeld teruggestort worden.

 

Tijdens deze wedstrijd zal er een uitwisseling plaats vinden met de rijders van de ACV Rang Pang.

 

 

2 uurs Cross Rosmalen 17 september afgelast

Helaas hebben wij door te weinig animo voor de 2 uren cross en inschrijvingen voor de 2 uren cross moeten afgelasten.

De rijders die zichzelf hadden ingeschreven zijn op de hoogte gesteld.

 

Volgend jaar organiseren wij weer een 2 uren cross.

 

 

Weekend Rosmalen & 2 uurs cross 17 & 18 september

Beste leden,

 

Op zaterdag 17 en zondag 18 september vindt er een weekend cross en een 2-uren cross plaats in Rosmalen. Een week later is op deze baan de laatste Eurol NK wedstrijd van het seizoen 2022.

 

Vanaf aanstaande zaterdag 20 augustus is voor onze leden via onze website de inschrijving voor de 2-uren cross en de inschrijving voor de clubwedstrijden op 17 en 18 september 2022 open. Na 4 september kunnen ook niet-leden zich inschrijven voor de 2-uren cross en de clubwedstrijd.

 

Voor de clubwedstrijden vragen wij u om vooraf aan te melden via de website, want VOL = VOL.

Dit geldt ook voor de 2- uren cross VOL = VOL (Daarna zal er voor zowel de 2-urencross als voor de clubwedstrijd een reserve lijst gehanteerd worden)

 

Hieronder vind je een gedeeltelijk reglement voor de 2- uren cross.

Junioren die aan kunnen tonen dat ze in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (B) en junior licentie mogen deelnemen aan de 2-uren cross. Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per auto plus evt. een ERB (alleen online aan te aanvragen via de KNAF). Er zijn 2 groepen: boven 1600cc en onder 1600cc. De hoogte van de prijzenpot is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in deze groepen. Tijdens de 2 uren cross wordt er gereden met transponders, geef het transpondernummer door bij de inschrijving. Heb je geen transponder, dan kun je er één huren bij de inschrijving.

 

Enkele eisen waaraan de auto moet voldoen:
*De auto’s moeten voldoen aan het reglement van Divisie A/V en aan de veiligheidseisen volgens ASJ
* Maximaal 6 cylinders
* Maximaal 3500 cc
* Turbo’s zijn niet toegestaan

* Originele brandstoftank moet verwijderd zijn en vervangen zijn door een tank van max. 20 liter.

 

In de pits mogen maximaal 5 personen per auto zijn, coureurs en maximaal 2 monteurs. Dus geen publiek. In de pits is alcohol NIET toegestaanhier wordt op gecontroleerd op straffe van uitsluiting. Tijdens de neutralisatie wordt de wedstrijd niet stilgelegd maar moet men achter een pacecar rijden, ook mag men tijdens de neutralisatie niet de pits in.

 

Als er nog vragen zijn dan horen wij het graag.

 

 

Autocross Oss word Oijen op 1 mei 2022

Donderdag 28 april 2022, een dag om nooit te vergeten

 

Donderdagochtend 22 april, 11.30 uur een telefoontje van de gemeente. Een telefoontje met een slecht bericht, we mogen geen gebruik maken van de verstrekte vergunning voor de autocross in Oss. Er is een melding gekomen dat er die ochtend 5 kievitsnesten op het land zijn gevonden. Omdat de kievit volgens de Flora & Fauna Wet een beschermde diersoort is, is crossen not done. De gemeente wil wel meewerken aan het verzetten van het evenement naar een andere locatie.

 

Jullie zullen begrijpen wat een enorme teleurstelling dat voor ons was. Maar uiteraard laten wij het hoofd niet zo lang hangen en stond de knop bij ons al snel weer op stand maximaal.  Na enige telefoontjes met een aantal loonbedrijven kwam een nieuwe locatie in zicht. We hebben gelijk een afspraak met de betreffende landeigenaar gemaakt om de locatie te bekijken of deze geschikt zou kunnen zijn voor een autocrosswedstrijd. We werden zeer hartelijk ontvangen en we zijn tot een akkoord gekomen en mogen zijn land gebruiken.

 

Daarna weer snel geschakeld met de verantwoordelijke instanties, o.a. gemeente Oss, diverse leveranciers van materialen en loonbedrijven. Gelukkig was iedereen bereid om ons te helpen daar waar zij konden. En zo sloeg de teleurstelling alsnog om naar blijdschap.

 

Vanochtend hebben we de schriftelijke bevestiging van de gemeente ontvangen en kunnen we aan de slag met alle voorbereidende werkzaamheden.

 

De nieuwe locatie ligt aan de Lutterweg t.h.v. huisnummer 11 in Oijen (gemeente Oss).

 

Zorg dat je zondag op tijd aanwezig bent, gelijk naar de keuring gaat en daarna gelijk je loopbriefje inlevert. Houd rekening met de volgende tijden:

 • Rennerskwartier zondag open van 07.00 uur tot 08.45;
 • Technische keuring van 07.30 uur tot 09.15 uur;
 • Inleveren loopbriefje e.d. van 07.30 uur tot 09.20 uur.

Kom niet eerder dan dat het rennerskwartier open gaat, dit om overlast voor de buurt te voorkomen.

Er is in het rennerskwartier geen plek voor luxe auto’s, hiervoor is een ander terrein beschikbaar tegenover het crossterrein. Het is niet mogelijk om in het rennerskwartier plek voor anderen vrij te houden, als je bij elkaar wilt staan kom dan samen. Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op zodat we een vlotte doorloop bij de entree en in het rennerskwartier hebben. Samen kunnen we er een mooie wedstrijd van maken.

 

Uiteraard zijn wij iedereen die de afgelopen twee dagen een steentje heeft bijgedragen enorm dankbaar, een speciaal woord van dank aan de grondeigenaar, loonbedrijven en gemeente Oss !!!

 

Tot zondag!!!

 

Bestuur A.C.C. Geffen.

Inschrijving Oss 1 mei gesloten

Beste leden, coureurs en officials,

 

Door de hoeveelheid aanmeldingen hebben wij moeten besluiten de inschrijving vroeg tijdig te sluiten. Vanaf heden gaan wij een reserve lijst hanteren.

Mocht je onverwachts toch niet kunnen rijden, laat het ons tijdig weten, zodat we de rijders op de reserve lijst kunnen gaan benaderen.

 

Heb je jezelf nog niet aangemeld voor de wedstrijd, en je wilt rijden, stuur ons een mailtje en we zetten jou op de reserve lijst. Mocht er iemand afvallen dan word je benaderd. 

 

Het is hierdoor ook niet meer mogelijk om jezelf op de dag zelf nog in te schrijven voor de wedstrijd.

Algemene leden informatie 2022

Beste leden, coureurs en officials,

 

De eerste wedstrijd van het seizoen staat voor deur, na 2 jaar geen volledige cross seizoen te hebben gehad. Hieronder vind je de belangrijkste informatie voor aankomend seizoen.

 

Lidmaatschap 2022

Het lidmaatschap van 2020 en 2021 wordt één op één over gezet naar het seizoen 2022, dit is alleen van toepassing als het lidmaatschap van 2020 of 2021 is voldaan. Voor het seizoen 2022 blijft de lidmaatschapskaart van 2020 en 2021 geldig.

 

Licentie 2022 (KNAF)

Vanaf 2022 worden de licenties niet meer naar de vereniging verstuurd. De licenties worden vanuit de KNAF verstuurd of zijn digitaal zichtbaar in MIJN KNAF omgeving. Als de vereniging akkoord voor afgifte heeft bevestigd aan de KNAF wordt de licentie opgestuurd of digitaal vrij gegeven. Blijft jouw licentie in MIJN KNAF omgeving  de status “wacht op club” behouden, neem dan contact met ons op. Voor afgifte van je licentie heb je een geldig lidmaatschap bij een KNAF aangesloten vereniging nodig.

 

Nieuwe website Auto Cross Club Geffen

In de winter van 2021 hebben we een nieuwe website gebouwd. Via de site is het mogelijk om je lidmaatschap direct in orde te maken en de contributie te betalen. Als er wedstrijden in de agenda staan en de inschrijving daar voor open staat, is het mogelijk om via de site in te schrijven en direct het inschrijfgeld via I-deal te voldoen. Dit geldt voor het lidmaatschap, inschrijving wedstrijden en sponsoring. Neem eens een kijkje op de vernieuwde website, www.autocrossclubgeffen.nl

 

Crossdata 2022 (aanvangstijden zie website)

 • 1 mei Oss (uitwisseling met ACV Rang Pang)
 • 4 juni & 6 juni Lopik (uitwisseling met ACV Rang Pang)
 • 10 september Eurol NK autocross Rosmalen
 • 17 & 18 september weekendcross Rosmalen
 • 9 oktober Mill (Uitwisseling met ACV Rang Pang)
 • 16 of 23 oktober Maurik

 

Clubkampioenschap 2022

Na 2 jaar door Covid-19 geen clubkampioenschap te hebben gehad, gaan we dit seizoen weer voor een clubkampioenschap. Alle bovenstaande wedstrijden, op de Eurol NK autocross wedstrijd na, tellen mee voor het kampioenschap.

Het kampioenschap zal er dit jaar anders uitzien.

Waar je voorheen een bepaald percentage van de wedstrijden gereden moest hebben om mee te kunnen dingen aan het kampioenschap, komt dat voor dit jaar te vervallen. Wat wel blijft is, dat je altijd 1 schrapwedstrijd zult hebben.

In elke klasse worden de prijzen verdeeld tot de eerste 10 coureurs.

 

Deelname aan clubwedstrijden met equipe

Een equipe mag uit maximaal 3 coureurs bestaan, allen moeten lid zijn van ACC Geffen. Bij de inschrijving van de equipe moeten de namen van de equipeleden bekend zijn. Tijdens het seizoen kan/mag de samenstelling van de equipe niet wijzigen. Op de wedstrijddag moet aangegeven worden welke coureur namens de equipe deelneemt. Alleen de ingeschreven coureur kan aan de wedstrijd deelnemen, dus per wedstrijd één vaste coureur. Aanmelden van een equipe kan tot en met 30 april a.s.

 

2-uren cross Rosmalen

 

Junioren die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs mogen niet aan de 2-uren cross deelnemen. Het inschrijfgeld bedraagt € 50 per auto, de kosten voor een ERB komen er nog bij (alleen online aan te aanvragen). Er zijn 2 groepen: boven 1600cc en onder 1600cc. De hoogte van de prijzenpot is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per groep. De 2 uren cross wordt gereden met transponders, geef het transpondernummer door bij de inschrijving. Heb je geen transponder dan is het mogelijk om deze te huren. Zodra de inschrijving voor de 2 uurs cross open gaat, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Enkele eisen waaraan de auto moet voldoen:
*De auto's moeten voldoen aan het reglement van Divisie A/V en aan de veiligheidseisen volgens ASJ.
* Maximaal 6 cylinders
* Maximaal 3500 cc
* Turbo's zijn niet toegestaan

* Originele brandstoftank moet verwijderd zijn en vervangen zijn door een tank van max. 20 liter.

 

In de pits mogen maximaal 5 personen per auto zijn, coureurs en maximaal 2 monteurs. Dus geen publiek. In de pits is geen alcohol toegestaan, hier word op gecontroleerd op straffe van uitsluiting. Tijdens de neutralisatie wordt de wedstrijd niet stilgelegd maar moet men achter een pacecar rijden, ook mag men tijdens de neutralisatie niet de pits in.

 

Bestuurssamenstelling

De bestuursfuncties zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter                                 : Maria Schuurmans            

Secretaris                                : Crista de Haas                    

Penningmeester                    : Rosalie van Oers              

Bestuurslid                              : Toon  van Osch          

Bestuurslid                              : Edwin Baaijens                

Bestuurslid                              : Leo v.d. Aa                         

Bestuurslid                              : Ivanka van Bladel             

Adres secretariaat: Graaf Ansfriedstraat 40, 5331 BD Kerkdriel

email: info@accgeffen.nl

 

Houd de site of facebook van ACC Geffen in de gaten voor het laatste nieuws, www.autocrossclubgeffen.nl .

 

Dit zijn op dit moment de belangrijkste punten. Als er nog vragen zijn bel dan gerust met een van de bestuursleden of stuur een mail naar info@accgeffen.nl .

 

 

 

Wedstrijd Oss 1 mei 2022

Beste Leden/ rijders,

 

De openingswedstrijd van het seizoen 2022 zal dit jaar in Oss plaats vinden op een nieuw terrein.

Vanaf heden is de inschrijving voor de wedstrijd geopend. Het inschrijfformulier vind je terug hier op de site onder het kopje formulieren.

 

Verdere informatie voor deze wedstrijd zal nog volgen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Auto Cross Club Geffen. 

 

 

Lidmaatschap & Sponsoring 2022

UPDATE 6 februari 2022

Beste Leden,

 

Wij als bestuur hebben besloten om het lidmaatschap door te zetten naar 2022.

 

Dit betekend als volgt:

 • Heeft u in 2020 uw lidmaatschap betaald, dan is deze een op een overgezet naar het seizoen 2021 en word deze nu overgezet naar het seizoen 2022
 • Bent u in 2021 een nieuw lid van onze vereniging geworden, en uw lidmaatschap hebben betaald in 2021, dan word het lidmaatschap overgezet naar 2022
 • Heeft u in 2020 en 2021 geen lidmaatschap betaald, dan dient u een lidmaatschap aan te vragen en te betalen via deze site. De formulieren hiervoor vind u onder het kopje formulieren.

 

Dit geld ook voor de sponsoren die de sponsoring in 2020 of 2021 hebben betaald, dit word een op een overgezet naar het seizoen 2022.

Mocht u interesse hebben om onze club te sponsoren, dan vind u hierover informatie op onze site onder het kopje sponsoren.

 

Tevens hopen wij u op korte termijn de kalender bekend te kunnen maken, deze is op dit moment nog in ontwikkeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Auto Cross Club Geffen. 

 

 

UPDATE Feestavond ACC Geffen 20 november 2021

UPDATE 14 november 2021

Beste Leden,

 

Afgelopen vrijdag was er een persconferentie met betrekking tot de nieuwe maatregelen omtrent Covid-19.

Hier zijn aangepaste maatregelen bekend gemaakt, waardoor het voor ons onmogelijk word om de feestavond van 20 november aanstaande door te laten gaan.

 

Deze feestavond zal komen te vervallen, mocht u zich hebben opgegeven en betaald voor de feestavond, dan zal het betaalde bedrag terug gestort worden.

 

Beste Leden van Auto Cross Club Geffen,

 

Na een kort seizoen van crossen zal er op zaterdag 20 november 2021 een feestavond plaats vinden.

Dit jaar zal er geen club kampioenschapsuitreiking zijn.

 

Onze leden ontvangen voor de feestavond een uitnodiging in hun e-mail. 

Aanmelden en betaling voor de de feestavond is alleen mogelijk via onze site.

 

Informatie crosswedstrijd Maurik 17 oktober 2021

De wedstrijd in Maurik staat voor 17 oktober op de planning, 

 

Entree Maurik

Tijdens deze wedstrijd is publiek weer toegestaan.

Het lidmaatschapspasje is geen toegangsbewijs. Iedereen betaald entree tijdens deze wedstrijd.

Tot 12 jaar is vrij entree.

Iedereen vanaf 13 jaar dient een geldig Corona toegangsbewijs (QR code) te hebben of een geldig testen voor toegang bewijs.

 

Staat u ingeschreven als rijder voor de wedstrijd, dan ontvangt u, uw entree ticket uiterlijk zaterdag 16 oktober in de mail.  Voor uw monteurs, familie of vrienden, kan u de volgende link gebruiken voor het aanschaffen van tickets.

Via de volgende link kan u, uw ticket voor de wedstrijd in Maurik aanschaffen.

https://p.easydus.com/project/20ae000c-320d-4337-833a-ea49e3cc0534/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

Het is altijd nog mogelijk om aan de kassa een entree ticket aan te schaffen, Wij zouden alleen fijn vinden en op prijs stellen als dit zoveel mogelijk vooraf gedaan word, voor de doorstroming bij de kassa.

Elke bezoeker zal ook een gezondheidscheck formulier moeten inleveren bij de entree van het terrein, hieronder vind u het triageformulier/ gezondheidscheck formulier

Triageformulier Maurik 2021.pdf

 

De inschrijving voor deze wedstrijd is inmiddels geopend.

 • De kosten voor de vooraf inschrijving is € 30,- (inclusief entree ticket voor de rijder)
 • De kosten voor de vooraf inschrijving van de Mini Buggy, Junior klasse en Juniorbuggy is € 20,- (inclusief entree ticket voor de rijder)

 

Overige belangrijke informatie met betrekking tot de wedstrijd

 • Adres cross De Woerd 3 te Maurik
 • Terrein open vanaf 7.30 uur
 • Rijders dienen voor 8.30 uur op het terrein te zijn.
 • Keuren van 8.00 uur tot 9.30 uur
 • Inleveren loopbriefje van 8.00 uur tot 9.30 uur
 • Start wedstrijd 10.30 uur

 

Mocht uiteindelijk deze wedstrijd niet door kunnen gaan om wat voor reden dan ook, dan zal het betaalde inschrijfgeld en vooraf aangekochte tickets terug gestort worden.

Mill gaat NIET door op 3 oktober

De wedstrijd in Mill op zondag 3 oktober a.s. kan helaas niet doorgaan omdat het gewas niet op tijd van het land is. De alternatieve locatie die we hiervoor hadden gevonden is helaas niet groot genoeg. Nu richten we alle pijlen op de wedstrijd op 17 oktober a.s. in Maurik.

 

Het spijt ons jullie geen beter bericht te kunnen sturen.

 

De coureurs die zichzelf voor deze wedstrijd  hebben ingeschreven, zullen persoonlijk een mail ontvangen. Het betaalde inschrijfgeld zal zo spoedig mogelijk worden terug gestort.

 

Tot Maurik op 17 oktober.

Informatie crosswedstrijd Mill 3 oktober 2021

De wedstrijd in Mill staat voor 3 oktober op de planning, echter is deze wedstrijd nog steeds onder voorbehoud.

 

Entree Mill

Tijdens deze wedstrijd is publiek weer toegestaan.

Het lidmaatschapspasje is geen toegangsbewijs. Iedereen betaald entree tijdens deze wedstrijd.

Tot 12 jaar is vrij entree.

Iedereen vanaf 13 jaar dient een geldige Corona toegangsbewijs (QR code) te hebben of een geldige testen voor toegang bewijs.

Er zal hier binnenkort op de site een link komen voor het kopen van een entree ticket.

 

De inschrijving voor deze wedstrijd is inmiddels geopend.

 • De kosten voor de vooraf inschrijving is € 30,- (inclusief entree ticket voor de rijder)
 • De kosten voor de vooraf inschrijving van de Mini Buggy, Junior klasse en Juniorbuggy is € 20,- (inclusief entree ticket voor de rijder)

 

Overige belangrijke informatie met betrekking tot de wedstrijd

 • Adres cross Paddenhoolseweg te Mill (dit is een zandbaan)
 • Terrein open vanaf 7.30 uur
 • Rijders dienen voor 8.30 uur op het terrein te zijn.
 • Keuren van 8.00 uur tot 9.30 uur
 • Inleveren loopbriefje van 8.00 uur tot 9.30 uur
 • Start wedstrijd 10.30 uur

 

Mocht uiteindelijk deze wedstrijd niet door kunnen gaan om wat voor reden dan ook, dan zal het betaalde inschrijfgeld terug gestort worden.

Weekend Cross 18 en 19 september 2021

De inschrijving voor het weekend in Rosmalen op 18-19 september is gesloten. Dit weekend is een weekend zonder publiek.

We zitten aan het maximaal aantal deelnemers.

 

Enkele belangrijke tijden voor aankomend weekend.

 • Rijders dienen voor 8.00 uur op het terrein te zijn.
 • Start wedstrijden 10.00 uur
 • Keuren zaterdag 18-9 van 7.30 uur tot 9.00 uur
 • Inleveren loopbriefje zaterdag 18-9 van 7.30 uur tot 9.15 uur
 • Keuren zondag 19-9 van 7.30 uur tot 9.00 uur
 • Inleveren loopbriefje zondag 19-9 van 7.30 uur tot 9.15 uur

Corona protocol Weekend Cross 18 en 19 september 2021

Hier vind je het Corona protocol voor het weekend in Rosmalen op 18 en 19 september 2021

 

Lees deze aandachtig door, Voordat je gaat inschrijven.

 

Onder het kopje formulieren vind je het document voor het inschrijven en de betaling voor het weekend in Rosmalen.

 

Hieronder vind je de link naar het Corona protocol

 

Weekend Cross 18 en 19 september 2021

Op 18 en 19 september organiseren wij een weekend cross, op de baan waar het weekend ervoor het Eurol NK Autocross in Rosmalen plaats vind.

 

Vanaf maandag 30 augustus start de inschrijving via de site voor dit weekend. (Onder het kopje formulieren, aanmelden wedstrijd)

De inschrijving sluit op woensdag 15 september.

 

 • Tijdens dit weekend is er overnachting op het terrein mogelijk
 • In de inschrijving zitten 4 entree tickets per dag.

 

Dit zal een weekend worden waar helaas geen publiek is toegestaan.

Deze week komen de protocollen omtrent Covid-19 hier op de site te staan, check deze alvorens je gaat inschrijven.

 

Diverse onderwerpen 2021

Beste leden, coureurs en officials,

 

Het Corona /COVID-19 virus is een jaar later nog steeds onder ons, wat ons belemmert in het plannen van wedstrijd en het vooruit kijken naar het nieuwe cross seizoen in 2021. Dat wilt niet zeggen dat we niet stil zitten, op de achtergrond zijn we aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor dit seizoen, gezien de huidige maatregelen vanuit de overheid.

 

Lidmaatschap 2021

Het lidmaatschap van 2020 word één op één over gezet naar het seizoen 2021, dit is alleen van toepassing als de lidmaatschap van 2020 is voldaan. Voor het seizoen 2021 blijft de lidmaatschapskaart van 2020 geldig.

 

Lees verder in de volgende link:

Registreren Zelfbouw rolkooi

In februari heeft de KNAF een oproep gedaan aan alle eigenaren van race-, rally- en crossauto's met zelfbouw rolkooi. Ben je in het bezit van een crossauto met een zelfbouwrolkooi, dan moet je deze auto registreren. Heb je een crossauto met een ASN (KNAF) rolkooi certificaat, dan hoef je niks te doen.

 

Klik op de volgende link voor de volledige uitleg in verband met de registratie voor zelfbouw rolkooi:

 

Geen vergunning voor Maurik en Nuland

Beste Leden van ACC Geffen,

 

Hoeveel pech kun je op 1 dag hebben!!!

Helaas hebben we vandaag te horen gekregen dat we voor de autocrossevenementen in Maurik (4 oktober) en Nuland (11 oktober) geen vergunning krijgen.

We hebben het geprobeerd, maar helaas zit het er niet in.

Aan het aantal inschrijvingen lag het zeker niet. Beide dagen zaten zo goed als vol.

Helaas houdt hierdoor voor ons het crossseizoen op en gaan we ons komende winterperiode focussen op het nieuwe autocrossseizoen in 2021.

Iedereen, medewerkers, loonbedrijven, grondeigenaar en de rijders heel erg bedankt voor jullie inzet en jullie komst tijdens het autocrossweekend in Nuland.

We hopen jullie allen volgend jaar weer te zien op een autocrosswedstrijd.

Voor nu blijf gezond en let een beetje op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

Namens ACC Geffen

Maurik 4 oktober en Nuland 11 oktober 

Beste Leden,

We gaan nog een poging wagen om 2 wedstrijden te organiseren en wel op 4 oktober in Maurik en 11 oktober in Nuland.

Echter blijft alles nog steeds onder voorbehoud, de vergunningen lopen nog en zijn nog niet akkoord bevonden door de gemeentes.

Vanavond vanaf 20.00 uur gaat de inschrijving voor Maurik open, het formulier blijft actief tot vrijdag 25 september 2020, 23.59 uur daarna sluit de inschrijving definitief.

Tevens zal vanavond om 20.00 uur de inschrijving open gaan voor Nuland, het formulier blijft actief tot vrijdag 2 oktober 2020, 23.59 uur, daarna sluit ook voor deze wedstrijd de inschrijving definitief.

Na registratie en betaling is jouw registratie voor de wedstrijd definitief.

Mocht een wedstrijd geen doorgang kunnen hebben, word het inschrijfgeld netjes terug gestort.

Het word een wedstrijd zonder publiek, met een lidmaatschap pas heb je geen toegang tot het evenement, we gaan bijna hetzelfde protocol als afgelopen weekend volgen. Lees deze goed door.

 

Groen licht voor de wedstrijd in Nuland

De vergunning is rond, we krijgen toestemming van de gemeente om volgende week op 12 en 13 september een cross te organiseren in Nuland

Tot zaterdag avond is het nog mogelijk om in te schrijven voor deze wedstrijd

Er zijn voor het weekend in Nuland aangepaste protocollen die terug te vinden zijn op onze site. Tevens vind je hier ook het aanmeldingsformulier

Het is een besloten evenement zonder publiek. LET OP jouw lidmaatschap pasje is voor dit evenement niet geldig en hiermee heb je geen toegang tot het evenement.

Wij hebben er zin in, jullie ook!!!

Mini buggy’s en Nuland.

We hebben eerder aangegeven dat het voor nu niet mogelijk zou zijn om de mini buggy’s in Nuland te laten rijden.

We hebben nieuws!!! De mini buggy’s zijn van harte welkom om in Nuland te komen rijden. Mits ze minimaal met 15 rijders zijn.

De mini coureurs zullen sowieso vanuit de contact persoon van de mini buggy’s de benodigde informatie ontvangen.

Er is een aparte inschrijf link voor deze wedstrijd voor de mini buggy’s . Hierbij de link https://forms.gle/pup1eekW6B9oMSP66

De inschrijving blijft open tot en met zaterdag 5 september. Voor zowel de mini buggy rijders als de overige rijders.