Opleidingskalender autocross

Kalender 2024

 • Veiligheid- en Reglemententraining

Zaterdag 2 maart in Kootwijkerbroek (inschrijven tot 23 februari)

 

Vanwege de kleine groep officials dat getraind moet worden dit seizoen en de locatie waar zij woonachtig zijn is ervoor gekozen om de training centraal in Kootwijkerbroek te organiseren.

De officials waarvan hun licentie in 2023 verliep en de nieuwe officials die reeds een aanvraag hebben ingediend hebben inmiddels een uitnodiging gehad.

 

 • Scholingsavonden Technische Commissarissen

Voor Technische Commissarissen is, op verzoek van de TC’ers zelf, dit seizoen gekozen om op meerdere momenten een scholingsavond aan te bieden om een verdieping te maken op diverse onderwerpen.

 

Graag willen we je uitnodigen voor de volgende scholingsavonden:

3 april                 Scholingsdag voor nieuwe technische commissarissen (trainees)

17 april               Homologaties en HTP’s

8 mei                  Rolkooien

5 juni                  Metingen I (met o.a. turbo/pop-off/uitliteren)

3 juli                   Metingen II (met o.a. uitrollen/wegen/wagenhoogte)

 

Wanneer de trainingen snel vol raken kijken we naar extra data.

 

 • Scholingsavond Wedstrijdleiders

Hierover volgt op een later moment een update. Voorlopige geplande datum is 9 maart.

 

Aanmelden voor de cursus

Ook dit jaar verloopt de aanmelding voor trainingen online via Mijn KNAF. Officials die ons de afgelopen dagen gebeld/gemaild hebben om zich aan te melden voor een training hebben vanochtend van ons een uitnodiging voor de betreffende training ontvangen.

 

Iedereen die ooit een KNAF licentie heeft gehad kan zich via Mijn KNAF aanmelden voor de trainingen. Na het inloggen op Mijn KNAF kan er via de agenda ingeschreven worden voor de training naar keuze.

Let wel op dat zowel de reglementen- als veiligheidstraining aangevinkt worden als men beide wilt volgen.

De wedstrijdsecretaris, (hoofd) jury, finishrechter of tijdwaarnemer hoeft alleen de reglemententraining aan te vinken.

 

De nieuwe officials moeten eerst een account aanmaken, dat kan via de volgende link: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register 

 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag!

Medische keuring 2024

Beste leden,

 

Vanaf begin december is het mogelijk om u licentie voor het seizoen 2024 te verlengen of aan te vragen. In verband hiermee nodigen wij u uit voor onze ’eigen’ licentie ochtend op zondag 28 januari a.s. bij Restaurant Partycentrum de Hooghei, Hooghei 71, te Berlicum. Na afloop van de Algemene leden vergadering zal de medische keuring plaats vinden.

 

De arts zal van 11.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur aanwezig zijn voor de medische keuring, later komen dan 13.00 uur heeft geen enkele zin want dan kunt u niet meer gekeurd worden.

 

Het lidmaatschap en de medische keuring dienen deze ochtend contant of per pin aan ACC Geffen te worden voldaan. Medische keuring is € 15,-. Het lidmaatschapsgeld is € 60,00 voor coureurs, € 35,00 voor leden en € 12,50 voor medewerkers.

 

Vanaf heden is het alleen nog maar mogelijk om jezelf te laten keuren op onze licentie ochtend. Tijdens deze ochtend kan je het lidmaatschap in orde laten maken en jezelf laten keuren door een arts. Zorg dat je vooraf je licentie hebt aangevraagd/ verlengt en breng een uitgeprinte versie van het medische document mee naar de keuring. Het medische document zal vanaf heden digitaal aangeleverd moeten worden via het mijn KNAF-account. De kosten voor de licentie aanvraag betaal je rechtstreeks aan de KNAF.

 

De coureurs dienen het volgende mee te brengen naar de medische keuring:

# ochtendurine

# uitgeprinte medische document van de licentie aanvraag

# pasfoto voor het lidmaatschapspasje ACC Geffen 2024

 

Na de medische keuring neemt u het ingevulde document mee naar huis en upload deze in de mijn KNAF-omgeving.

 

Medewerkers/officials dienen hun licentie te verlengen via het mijn KNAF-account. Tijdens deze ochtend kunnen ze het lidmaatschap in orde maken.

 

Voor de coureurs die een Internationalelicentie aanvragen is het verplicht 1x per 2 jaar een ECG te laten maken, tot 45 jaar een ECG in ruste en vanaf 45 jaar een inspannings-ECG.

 

Hebt u nog vragen neem dan contact op met Crista de Haas,

Email: info@accgeffen.nl .

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Algemene leden vergadering 2024

Geachte leden/coureurs,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Auto Cross Club Geffen. De Jaarvergadering heeft plaats op zondag 28 januari 2024, in de zaal van Partycentrum Hooghei, Hooghei 71 te Berlicum Aanvang 9.30 uur.

 

A G E N D A

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige Jaarvergadering 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Verslag kascommissie (Arie Lammers, Mike Emons, Sanne van Wijk) nieuw lid aanstellen i.p.v. Arie Lammers
 6. Financieel verslag 2023
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Toon van Osch en Leo vd Aa             
 8. Inschrijfgeld 2024
 9. Crossdata 2024
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Na afloop van de ALV kan het lidmaatschapspasje voor het seizoen 2024 in orde gemaakt worden, of opgehaald worden, als je deze via de website hebt aangevraagd.

Na afloop van de ALV zal de medische keuring plaats vinden.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Rust zacht Arie

Helaas bereikte afgelopen vrijdag 1 december ons het nieuws dat onze medewerker Arie de Graaf op 53 jarige leeftijd is overleden.

 

De finish vlag is voor hem gevallen, wat zal jij gemist gaan worden op de wedstrijden.

Je was altijd aanwezig op de voorstart, je sloeg geen wedstrijd over.

 

Rust zacht Arie, je hebt genoeg gestreden.

 

Wij wensen de familie en vrienden van Arie heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Algemene Ledenvergadering & medische keuringsdag

Op zondag 28 januari 2024 zal de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats vinden bij de Hooghei in Berlicum.

 

Na afloop van de ALV zal er een medische keuring plaats vinden voor degene die hun licentie willen verlengen voor het seizoen 2024.

Dan is het ook mogelijk om je lidmaatschap voor het seizoen 2024 in orde te maken.

 

Vanaf 4 december is het mogelijk om je licentie te verlengen via de mijn KNAF omgeving.

Voor de medische keuring bij ons in januari print je het medische document uit, en neem je mee naar de medische keuring. Na de medische keuring upload jij je medisch document in de mijn KNAF.

 

Verdere informatie volgt ter zijner tijd via de mail en via de website.