Historie Autocross Club Geffen.  Opgericht in januari 1977.

 

Wat hier aan vooraf ging:
In de jaren zeventig waren er al diverse personen in en om Geffen die de autocross beoefende in diverse klassen. Zij moesten hiervoor echter uitwijken naar plaatsen in de verre omgeving. Ook namen zij deel aan autospeedwaywedstrijden, toen nog in Baarlo , Den Bosch en Nijmegen op sintelbanen in de voetbalstadions die banen lagen aan de buitenzijde van de velden. (NACO).

 

Om toch een keer voor eigen publiek hun kunnen te tonen werd een club in de arm genomen waar ze vaak op wedstrijden reden om een wedstrijd te organiseren. Deze eerste cross in Geffen had plaats op een braakliggend industrieterrein. Op de hoeken van de baan stonden ijzeren oliedrums en als jurywagen functioneerde een open vrachtwagen. Aan deze cross namen ook enkele plaatselijke rijders deel en werden meteen met het autocross-virus besmet. Deze wedstrijd werd bezocht door zeer veel toeschouwers. Het gevolg was dat een grote groep enthousiaste mensen de koppen bij elkaar staken en A.C.C.Geffen oprichtten. De officiële papieren zoals notariële akte en inschrijving bij KvK passeerden in januari 1977. A.C.C.Geffen was een feit. Inmiddels was in Geffen een vast terrein gevonden aan de Leiweg, hier mochten in de begin jaren 6 wedstrijden georganiseerd worden. Diverse materialen, zoals jurybus, afzetmateriaal en dergelijke, werden aangeschaft om deze wedstrijden mogelijk te maken. Al deze materialen werden gelijk in de kleur A.C.C. blauw geschilderd/gespoten, deze kleur gebruiken we nu nog. Destijds was deze kleur in de aanbieding bij de leverancier. Zo werd een professionele uitstraling verkregen, wat resulteerde in zeer veel belangstelling van publiek en deelnemers.


De autocross in de regio Geffen ging vanaf dat moment leven. In de volgende jaren werd het aantal clubwedstrijden uitgebreid naar ongeveer 15 per seizoen. Deze werden allemaal in de omgeving van Geffen georganiseerd. Al snel trokken deze wedstrijden ook deelnemers uit andere delen van het land en uit België. De deelnemende klassen werden uitgebreid met 6&8 cilinders, zelfbouwklassen (de huidige sprinters). De vereniging groeide gestaag mee met al deze ontwikkelingen. In de beginjaren was er zelfs een kernteam, bestaande uit zo’n twintig coureurs, die in de clubkleur reden en de sponsors op de auto hadden staan. Zij reden alle clubwedstrijden. Het niveau groeide met het jaar. Zowel technisch als organisatorisch. Diverse leden gingen deelnemen aan N.K.-wedstrijden van de KNAF dus ze moesten een KNAF startlicentie hebben. Om hiervoor in aanmerking te komen moesten ze lid worden van bij de KNAF aangesloten clubs. Om aan deze coureurs tegemoet te komen is A.C.C.Geffen toen ook aangesloten bij de KNAF. Dit hield in dat ook volgens de regels van de KNAF moest worden gewerkt. De eerste periode had dat nogal wat voeten in aarde omdat er nogal veel veranderde in technisch en organisatorisch opzicht. Na een aanloopperiode van twee jaren ging dit ook goed lopen. De stoute schoenen werden aangetrokken. Er werd een aanvraag ingediend voor het organiseren van een NK-wedstrijd. Deze werd toegewezen en vanaf die tijd wordt er elk jaar door A.C.C.Geffen een NK-wedstrijd georganiseerd.

 

De volgende fase van de club:


Doordat er ook veel leden uit het westen van het land de weg naar A.C.C.Geffen hadden gevonden werd er geprobeerd om in dat gebied wedstrijden te gaan rijden. In eerste instantie is dit gebeurd in samenwerking met een andere club die in dat gebied gevestigd was. Deze club was S.A.S.W. Vanaf dat moment werden er ook weekendwedstrijden gehouden. Na een vruchtbare samenwerking van enkele jaren is de organisatie van S.A.S.W. gestopt en de gezamenlijke evenementen werden door A.C.C.Geffen voortgezet.


Het werkgebied van A.C.C.Geffen bestaat op dit moment uit geheel Brabant en Zuid West Gelderland. De leden komen voornamelijk uit de provincies Noord Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht, en Zuid West Gelderland. Onze leden kunnen rijden op verschillende niveaus nl. clubwedstrijden, NK-wedstrijden en EK-wedstrijden. Dus een ruime keuze en voldoende doorgroei mogelijkheden. Met de grote wedstrijden is ook in de loop der jaren de organisatie behoorlijk meegegroeid, dit resulteerde in een vaste groep van ongeveer 50 medewerkers. Zij dragen er zorg voor dat de wedstrijden goed verlopen. Een gedeelte van deze medewerkers heeft deelgenomen aan de officials opleiding van de sectie Auto Cross. Uit deze groep hebben ook een aantal officials taken op landelijk niveau en in het Bestuur Sectie Auto Cross. Zo worden de belangen van de vereniging en de autocross in het algemeen goed behartigd.

De wedstrijden worden verreden op zowel zand- als kleibanen.