Betaling inschrijving Oijen Junioren niet leden

€ 20,00

Deze betaling is voor de NIET Junior leden voor de Mini buggy / Juniorklasse en Juniorbuggy